top of page

Item List


PROTOKOLL FORHANDLINGSMØTE (ENGELSK)


PROTOKOLL FORHANDLINGSMØTE (NORSK)

AKSJONÆRAVTALE

ARBEIDSAVTALE

ARBEIDSAVTALE (DAGLIG LEDER)

ARBEIDSREGLEMENT

ARBEIDSTAKERENS KRAV OM FORHANDLINGER (ENGELSK)

ARBEIDSTAKERENS KRAV OM FORHANDLINGER (NORSK)

ARBEIDSTAKERS KRAV OM FORHANDLINGER (ENGELSK)

ARBEIDSTAKERS KRAV OM FORHANDLINGER (NORSK)

ARBEIDSTAKERS KRAV OM FORHANDLINGER (ENGELSK)

ARBEIDSTAKERS KRAV OM FORHANDLINGER (ENGELSK)

bottom of page