top of page

Kvalitetssikring

Takk for at du benyttet Ida™, og at du dermed er med på å modernisere advokatbransjen.

Målet med Ida™ er at privatpersoner og bedrifter skal få tilgang til skikkelige advokattjenester til en vesentlig lavere pris enn om de fikk samme dokumentet utarbeidet av advokat på tradisjonelt vis. Grunnen til at det blir billigere, er at bruken av Ida™ rett og slett reduserer tidsbruken på oppdraget vesentlig. Siden advokater tar betalt per time, blir totalregningen vesentlig redusert.

Dokumentet du nå har fått utarbeidet er et juridisk dokument som vil kunne få stor betydning for dine rettigheter og plikter. Selv om våre advokater har lagt svært mye arbeid ned i å få Ida™ til å lage et så fullstendig og riktig dokument som mulig basert på dine valg, er det likevel ikke sikkert at dokumentet dekker ditt behov fullt ut – eller i verste fall ikke dekker ditt behov i det hele tatt.

Vi anbefaler derfor at du får dokumentet kvalitetssikret av en av våre advokater eller tilknyttede rådgivere. Disse er spesialister på de fagområdene som dokumentet er ment å dekke.

Ida™ fungerer slik at våre advokater og tilknyttede rådgivere bygger videre på den jobben du nå har gjort i Ida™. De vil få tilgang til dine svar i Ida™ og jobber videre basert på disse. Dette sparer advokaten eller rådgiveren svært mye tid på. På den måten vil du kunne få et juridisk dokument kvalitetssikret av f.eks. en advokat til en svært mye lavere pris enn om du fikk samme dokumentet satt opp av en advokat på tradisjonell måte.

Ønsker du kvalitetssikring eller annen hjelp med dette dokumentet, trykker du på knappen                                                 øverst i menyen i Ida™ og booker et gratis møte med en av våre dyktige advokater. Du må underveis i bookingprosessen lime inn saksnummeret du får oppgitt under utfylling av dokumentet. Dette vil du også finne på slutten av filnavnet til dokumentet du har lastet ned. Du kan alternativt sende oss en epost til post@jurx.no og lime inn den samme koden. Vi finner da dokumentet i Ida™ og kontakter deg innen én arbeidsdag.

Det koster ingenting å kontakte oss for slik bistand. Det er først når du blir enig med advokaten eller rådgiveren om et oppdrag og hva bistanden koster, at det påløper honorar. Du kan derfor trygt ta kontakt.

Vær oppmerksom på at dokumentene slettes etter én måned.

Hilsen JurX AS, Norges første legaltech-selskap😊

bottom of page