top of page
melberg.jpg

I forbindelse med et av våre mange spennende prosjekter hadde vi behov for å lage en ny aksjonæravtale. I den forbindelse testet vi Ida og vi opplevde at systemet guidet oss grundig og effektivt gjennom ulike valg vi måtte ta stilling til og lot oss generere et godt dokument som vi deretter kunne bearbeide med de siste justeringer på egenhånd. Vi opplevde dette som vesentlig mer effektivt enn å starte med en mal der man må legge til eller fjerne elementer, og for de aller fleste vil nok et slikt system være både tidsbesparende og mye mer kostnadseffektivt enn å starte med å kontakte advokat.

- Marius Firing, daglig leder i Melberg Partners AS

link.jpg

Vi satt opp en aksjonæravtale i Link Aktivt Eierskap AS ved hjelp av Ida™. Vi fikk avtalen slik vi ville, og var ikke bundet til en enkel standard. Veiledningen Ida™ ga i prosessen var meget god slik at vi slapp å bruke advokat. Prosessen i seg selv gjorde at vi fikk et bevisst forhold til mange av de beslutningene som må tas før avtalen kunne inngås.

- Stian Wathne, daglig leder i Link Aktivt Eierskap AS

prohousing.png

Vi benyttet Ida™ da vi satte opp aksjonæravtale i Prohousing AS. For oss som aksjonærer i Prohousing AS, er det viktig å ha ordnede og avtalte forhold mellom oss ulike aksjonærer. Ida™ guidet oss gjennom viktige elementer å tenke på, og vi kunne velge det som var relevant for vårt spesifikke behov. Bredden gjorde at vi fikk økt bevissthet omkring flere forhold å ta hensyn til, som vi ellers hadde glemt eller måttet gå til advokat for å få.

- Henrik Jelsa, daglig leder i Prohousing AS

simex.jpg

Vi benyttet Ida™ da satt opp en aksjonæravtale i Simex Elektro AS. Ida™ lot oss sette opp avtalen slik vi ville – vi var ikke bundet til en enkel standard. Veiledningen Ida™ ga i prosessen og prosessen i seg selv gjorde at vi fikk et bevisst forhold til mange av de beslutninger som må tas før avtalen kunne inngås. Den siste finpussen på avtalen tok vi sammen med advokat i LIGL advokater. Det at vi kunne bruke Ida™ selv før vi gikk til advokat, gjorde at vi sparte mye advokathonorar samtidig som vi fikk avtalen kvalitetssikret av advokat.

- Bernt Flørenes, daglig leder i Simex Elektro AS

Brukere av våre løsninger

blikkfang.png

Vi benyttet Ida da vi stiftet Blikkfang Reklame AS. Ida™ lot oss sette opp selskapet slik vi ville – vi var ikke bundet til en enkel standard. Veiledningen Ida™ ga i prosessen og prosessen i seg selv gjorde at vi fikk et bevisst forhold til mange av de beslutninger som må tas før selskapet ble stiftet. Det hadde vi ellers måttet gå til advokat for å få.

- Marius Sørensen, daglig leder i Blikkfang Reklame AS

olieselskapet.JPG

Vi fikk bistand fra LIGL advokater i en omfattende "drop-down"-prosess i Olieselskabet AS i slutten av 2016, hvor vi etablerte to datterselskaper for butikkene Oliviers & Co og L´Occitane. Kapitalen i Olieselskabet AS ble restrukturert før fisjonene, og vi foretok også en rekke andre selskapsrettslige endringer i for- og etterkant. LIGL advokater benyttet Ida™ i arbeidet med dokumentene, og vi sparte betydelige beløp i advokathonorar.

- Sigvald Bøe Eriksen, daglig leder i Olieselskabet AS

bottom of page